google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży spożywczej - luty 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej

  - luty 2018

   

  PN-EN ISO 6571:2009/A1:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-02-2018

  Przyprawy i zioła -- Oznaczanie zawartości olejku eterycznego (metoda hydrodestylacji)

  Zakres

  Zmieniono tekst w 6.2.1 d) i w odsyłaczu 1)

   

  PN-EN ISO 10272-1:2017-08 - wersja francuska

  Data publikacji: 20-02-2018

  Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano horyzontalną metodę wykrywania Campylobacter spp. przez namnażanie lub posiew bezpośredni. Ma zastosowanie do

  — produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  — produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt,
  — próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością i paszami, oraz
  — próbek z etapu produkcji pierwotnej, takich jak odchody zwierzęce, kurz i wymazy

   

  PN-EN 17034:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-02-2018

  Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek glinu bezwodny, chlorek glinu zasadowy, chlorek pentawodorotlenek diglinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu

  Zakres

  Niniejszy dokument ma zastosowanie w odniesieniu do chlorku glinu bezwodnego, chlorku glinu zasadowego, chlorku pentawodorotlenku diglinu oraz chlorku wodorotlenku siarczanu glinu, stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. Opisano właściwości i określono wymagania w odniesieniu do chlorku glinu zasadowego, chlorku wodorotlenku poliglinu oraz chlorku wodorotlenku siarczanu poliglinu oraz podano odniesienia do odpowiednich metod analitycznych. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji w uzdatnianiu wody. Określono również zasady bezpiecznego stosowania i obchodzenia się z tymi solami glinu (patrz Załącznik B).

   

  PN-EN ISO 19340:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Jakość wody -- Oznaczanie chloranów(VII) rozpuszczonych -- Metoda chromatografii jonowej (IC)

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania chloranów(VII) rozpuszczonych w wodzie (np. wodzie przeznaczonej do spożycia, wodzie mineralnej, wodzie surowej, wodach powierzchniowych, wodzie częściowo uzdatnionej lub wodach z basenów kąpielowych, w ściekach z oczyszczalni wody przeznaczonej do spożycia /z basenów kąpielowych). Odpowiednie wstępne przygotowanie próbki (np. usunięcie matrycy) umożliwia bezpośrednie oznaczanie chloranów(VII) w stężeniach ≥ 1 μg/l. Zakres roboczy jest ograniczony pojemnością jonowymienną kolumny analitycznej. Może być konieczne rozcieńczenie próbki do zakresu roboczego.

   

  PN-EN ISO 9696:2018-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-02-2018

  Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa -- Metoda badania z zatężaniem próbek

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania aktywności alfa w niezasolonych wodach, emitujących promieniowanie alfa radionuklidów, które nie są lotne w temperaturze do 350 ºC. Metodę stosuje się do wód surowych i wody do spożycia. Zakres stosowania zależy od całkowitej ilości rozpuszczonych soli w wodzie oraz charakterystyk licznika (szybkości zliczania tła i efektywności liczenia). W zakresie odpowiedzialności laboratorium leży określenie przydatności metody do badań określonych rodzajów próbek wody.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Jedzenie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.