google

  jedzenie, firmy spożywcze, branża spożywcza

  Kursy walut 26.03.2019
  1 USD
  3.7969
  0.0003
  1 EUR
  4.2970
  -0.0008
  1 CHF
  3.8245
  0.0061
  1 GBP
  5.0128
  0.0104
  1 RUB
  0.0590
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży spożywczej - kwiecień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej

  - kwiecień 2018

   

  PN-ISO 16305:2018-04 - wersja polska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Masło -- Oznaczanie zwięzłości

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania zwięzłości masła.

  Niniejsza metoda ma zastosowanie również do masła wyprodukowanego poprzez odtworzenie ze składników mleka, napowietrzenie masła oraz do masła, do którego został dodany tłuszcz roślinny, zioła lub inne środki spożywcze. Jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do przygotowania masła będą jednak wpływać na jego cechy zwięzłości. Dlatego dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej takich produktów nie uwzględniono.

  UWAGA Zwięzłość masła określona niniejszą metodą jest skorelowana ze smarownością masła, jak zostało to określone za pomocą testu panelowego (patrz Pozycja bibliograficzna [4]).

   

  PN-ISO 1446:2004/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Kawa zielona -- Oznaczanie zawartości wody -- Podstawowa metoda odwoławcza

  Zakres

  Dodano ostrzeżenie poniżej tytułu i powyżej zakresu.

   

  PN-ISO 7513:2004/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Herbata rozpuszczalna w postaci stałej -- Oznaczanie zawartości wody (ubytku masy w temperaturze 103 stopni C)

  Zakres

  Zmieniono tekst w: Wprowadzenie, Rozdział 3, Rozdział 5, Podrozdział 7.3

   

  PN-ISO 6668:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-04-2018

  Kawa zielona -- Przygotowanie próbek do analizy sensorycznej

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę palenia kawy zielonej, mielenia kawy palonej oraz przygotowanie naparu - z kawy rozdrobnionej - do analizy sensorycznej.

  Analiza sensoryczna przeprowadzona według niżej podanej metody może mieć zastosowanie przy akceptacji lub odrzuceniu ładunku kawy w zależności od uzgodnień zainteresowanych stron. Uogólniając, próbka wymagać będzie lekkiego upalenia w celu określenia wad i średniego upalenia w celu oznaczenia zapachu i barwy.

  Napar przygotowany według postanowień niniejszej normy międzynarodowej może być użyty nie tylko do kontroli jakościowej, lecz również do porównawczej oceny różnych próbek, przy czym dla każdej próbki powinna być zastosowana identyczna procedura.

   

  PN-EN ISO 11747:2012/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-04-2018

  Ryż -- Oznaczanie oporności na wytłaczanie ziarn ryżu po ugotowaniu

  Zakres

  Zamieniono tekst w Podrozdziałach 10.2 i 10.3 na inny. Zmieniono tytuł Tablicy B.1 oraz zamieniono Tablicę B.2.

   

  PN-EN ISO 7393-2:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-04-2018

  Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania chloru wolnego i chloru ogólnego w wodzie, łatwą do zastosowania w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Polega ona na pomiarze absorpcji czerwonego kompleksu barwnego DPD, wykonywanym za pomocą fotometru, lub intensywności barwy, wykonywanym przez wizualne porównanie z systematycznie kalibrowaną skalą wzorców. Metoda jest odpowiednia dla wody do spożycia i dla innych wód, w których dodatek halogenów jak brom i jod i innych czynników utleniających jest znikomy. W wodzie morskiej i w wodach zawierających bromki i jodki oznaczanie należy wykonywać z 03-04-201800 4 mmol/l do 0,07 mmol/l (np. 0,03 mg/l do 5 mg/l) chloru ogólnego. Przy wyższych stężeniach próbkę analityczną rozcieńcza się. Metoda jest zwykle stosowana jako metoda terenowa, z użyciem przenośnych fotometrów i dostępnych w handlu gotowych odczynników (w postaci ciekłej, proszku i pastylek). Jest istotne, aby te odczynniki spełniały wymagania minimalne i zawierały zasadnicze odczynniki oraz system buforowy zapewniający doprowadzenie pH mierzonego roztworu do typowego od 6,2 do 6,5. Jeżeli istnieje przypuszczenie, że próbki wody mogą mieć nietypowe pH i/lub możliwości buforowania, użytkownik powinien to sprawdzić i w razie potrzeby doprowadzić pH próbki do wymaganego zakresu. pH próbki powinno mieścić się w zakresie od 4 do 8. Skorygować, jeśli to konieczne, przed badaniem roztworem wodorotlenku sodu lub kwasem siarkowym. W Załączniku A zamieszczono procedurę różnicowania chloru związanego typu monochloroaminy, chloru związanego typu dichloroaminy oraz chloru związanego w formie trójchlorku azotu. W Załączniku C przedstawiono procedurę oznaczania chloru wolnego i chloru ogólnego w wodzie do spożycia i innych wodach o małym zanieczyszczeniu, z użyciem jednorazowych płaskich kuwet napełnionych odczynnikami oraz średnioprzepływowej pompy/kolorymetru.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Jedzenie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.