Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży spożywczej - lipiec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej - lipiec 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej

- lipiec 2019

 

 

PN-ISO 17792:2019-07 - wersja polska

Data publikacji: 22-07-2019

Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe -- Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany -- Technika liczenia kolonii w temperaturze 25 °C

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody oznaczania liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany z zastosowaniem techniki liczenia kolonii w temperaturze 25 °C.

Metoda ma zastosowanie do mleczarskich kultur starterowych i przetworów mlecznych, w których występują te charakterystyczne drobnoustroje.

 

PN-ISO 27871:2019-07 - wersja polska

Data publikacji: 25-07-2019

Ser i ser topiony -- Oznaczanie frakcji azotowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania frakcji azotowych w serach i serze topionym z mleka krowiego.

 

PN-ISO 18794:2019-07 - wersja polska

Data publikacji: 30-07-2019

Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy związane z analizą sensoryczną kawy.

W niniejszym dokumencie uwzględniono definicje odnoszące się do kawy zielonej, kawy palonej, kawy mielonej, ekstraktów kawy i kawy rozpuszczalnej.

Terminy podano w podrozdziałach opatrzonych następującymi podtytułami:
a) podstawowe terminy analizy sensorycznej;
b) ogólne terminy w ocenie sensorycznej kawy;
c) terminologia odnosząca się do specyficznych zapachów i smaków kawy;
d) terminy powszechnie stosowane w sensorycznej ocenie kawy przez praktyków.

 

PN-EN ISO 17678:2019-07 - wersja angielska

Data publikacji: 30-07-2019

Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę odniesienia oznaczania czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej. Metoda wykorzystuje różnice w śladzie triglicerydowym z tłuszczu mlecznego i poszczególnych śladów triglicerydów innych tłuszczów i olejów w celu ustalenia próbek, które są poza zakresem normalnie obserwowanym dla tłuszczu mlecznego. Osiąga się to za pomocą zdefiniowanych równań triglicerydowych opartych na znormalizowanej sumie ważonej poszczególnych pików triglicerydów, które są czułe na zgodność dla mleka. Zgodność dla tłuszczu mlecznego może być określona przez porównanie wyniku tych równań z obserwowanymi wcześniej dla zakresu próbek czystego tłuszczu mlecznego. Mogą być wykrywane zarówno tłuszcze roślinne, jak i zwierzęce, takie jak łój wołowy i smalec.

Zasadniczo metodę stosuje się do mleka zbiorczego lub jego przetworów, niezależnie od wariantu powszechnych praktyk żywienia, hodowli lub laktacji. W szczególności metoda ma zastosowanie do tłuszczu wyekstrahowanego z przetworów mlecznych, rzekomo zawierających czysty tłuszcz mleczny o niezmienionym składzie, takich jak masło, śmietanka/śmietana, mleko oraz mleko w proszku.

Jednakże, w wymienionych niżej okolicznościach, można otrzymać fałszywie dodatni wynik. Z tego powodu metoda nie ma zastosowania do tłuszczu mlecznego:
a) otrzymanego z mleka bydlęcego innego niż krowie;
b) otrzymanego od poszczególnych krów;
c) otrzymanego od krów, których pasza zawierała szczególnie wysoki udział olejów roślinnych takich jak olej rzepakowy, bawełniany lub palmowy itp.;
d) otrzymanego od krów cierpiących na znaczne niedożywienie (silny deficyt energetyczny);
e) otrzymanego z siary;
f) poddanego technologicznej obróbce, takiej jak usuwanie cholesterolu lub frakcjonowanie;
g) otrzymanego z odtłuszczonego mleka, maślanki oraz serwatki;
h) otrzymanego z serów wykazujących wzmożoną lipolizę;
i) wyekstrahowanego metodą Gerbera, Weibulla–Berntropa, Schmida–Bondzynskiego–Ratzlaffa lub wyizolowanego przy użyciu detergentów (np. metodą Bureau of Dairy Industries).

Przy metodach ekstrakcji wymienionych w i) znaczne ilości niecałkowitych glicerydów lub fosfolipidów mogą przejść do fazy tłuszczowej.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Jedzenie.info.pl
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN.

Podobne artykuły