Artykuły - tag: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"


 
Dobre wieści z Luksemburga - zdjęcie

Dobre wieści z Luksemburga

22-10-2015

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014 -2020.

Czytaj więcej

 
Indonezyjskie rybołówstwo i przemysł stoczniowy oczekują na polskie inwestycje - zdjęcie

Indonezyjskie rybołówstwo i przemysł stoczniowy oczekują na polskie inwestycje

24-08-2015

Możliwości współpracy polsko-indonezyjskiej w obszarze rybołówstwa to główny temat spotkania sekretarza stanu Kazimierza Plocke z minister spraw morskich i rybołówstwa Republiki Indonezji Susi Pudjiastuti.

Czytaj więcej

 
Prezydent podpisał ustawę o rynku rybnym - zdjęcie

Prezydent podpisał ustawę o rynku rybnym

07-08-2015

Prezydent RP podpisał 5 sierpnia br. znowelizowaną ustawę o organizacji rynku rybnego. Sejm uchwalił nowelę ustawy 10 lipca br., a 24 lipca przegłosował ją Senat.

Czytaj więcej

 
Rybołówstwo rekreacyjne uregulowane - zdjęcie

Rybołówstwo rekreacyjne uregulowane

23-07-2015

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

Czytaj więcej

 
Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2015 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych - zdjęcie

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2015 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

22-07-2015

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą

Czytaj więcej

 
Projekt nowelizacji ustawy o rynku rybnym przyjęty przez Radę Ministrów - zdjęcie

Projekt nowelizacji ustawy o rynku rybnym przyjęty przez Radę Ministrów

12-05-2015

Projekt nowelizacji ustawy jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

Czytaj więcej

 
Szkolenia rolników z Podkarpacia - zdjęcie

Szkolenia rolników z Podkarpacia

12-05-2015

Grupa rolników z województwa podkarpackiego wzięła dzisiaj udział w szkoleniu dotyczącym nowych zasad ubiegania się o dopłaty bezpośrednie oraz funduszy z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rolnicy spotkali się także z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Czytaj więcej

 
Posiedzenie unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - zdjęcie

Posiedzenie unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

11-05-2015

Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa dyskusję zdominowały dwa tematy: rolnictwo ekologiczne oraz uproszczenie WPR.

Czytaj więcej

 
Szkolenia rolników w ministerstwie - zdjęcie

Szkolenia rolników w ministerstwie

08-05-2015

Kolejna grupa rolników zapoznała się dzisiaj z nowymi zasadami ubiegania się o fundusze z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Gospodarze wzięli udział w wykładach dotyczących zarówno nowych wniosków o płatności bezpośrednie jak i nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej

 
Co z pieniędzmi za kary? - zdjęcie

Co z pieniędzmi za kary?

07-05-2015

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wziął dziś udział w spotkaniu Izb Rolniczych z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Czytaj więcej

 

Wszystkich: 61