jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo żywności

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 436
Data wydania: 2019-12-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-61265-76-4


Wersja papierowa: 90,00 PLN

Data wydania:

10-12-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Do II-giego wydania poradnika wprowadzono zagadnienia zastosowań programów komputerowych do obliczeń bilansowych. Obliczenia komputerowe obiegów chłodniczych, pozwalają na wielowariantowość doboru urządzeń i elementów instalacji chłodniczych. W związku ze zwiększającym się spożyciem owoców i warzyw, a co za tym idzie rosnącym znaczeniem w gospodarce przechowalnictwa tych produktów opracowano na nowo rozdział dotyczący tych zagadnień. Zestawiono najnowsze wymagania dotyczące przechowalnictwa i przykładowe rozwiązania często spotykanych przechowalni owoców i warzyw. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione zasady przechowywania bananów.

W tej edycji poradnika znajdują się własności czynników stosowanych aktualnie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła, których dynamiczny rozwój zastosowań obserwuje się w ostatnich latach. Rozdział o komorach chłodniczych również został rozszerzony, a szczególnie warto zwrócić uwa gę na omówienie błędów popełnianych przy budowie komór najczęściej przez firmy ogólnobudowlane.

Dotyczy to zachowania szczelności powietrznej i jakości izolacji cieplnej.

Całkowicie nowy jest rozdział o meblach chłodniczych zawierający ich charakterystykę, budowę i zasady działania wraz z zasadami doboru i problemami eksploatacyjnymi.

Poradnik zawiera również problematykę związaną z wytwornicami lodu łuskowego. Szczególną uwagę zwrócono na budowę i stosowanie agregatów do wytwarzania lodu łuskowego dość powszechnie stosowanego w produkcji i sprzedaży żywności.

Spis treści:

Przedmowa do wydania 2-giego

Informacja o autorach

Wykaz oznaczeń

Jednostki wielkości fizycznych

1. Wybrane zagadnienia z termodynamiki

1.1. Obiegi – pojęcia i wielkości podstawowe.

1.2. Powietrze wilgotne 

1.2.1. Wielkości charakteryzujące stan powietrza wilgotnego 

1.2.2. Przemiany powietrza wilgotnego

1.3. Wymiana ciepła

1.4. Ciepła właściwe wybranych materiałów, czynników chłodniczych i chłodziw 

2. Sprężarkowe obiegi chłodnicze 

2.1. Zastosowanie obiegów lewobieżnych 

2.2. Obieg Carnota mokry

2.3. Obieg 1-stopniowy suchy

2.4. Obieg 1-stopniowy suchy z dochładzaniem ciekłego czynnik

2.5. Obieg 1-stopniowy z regeneracją ciepła

2.6. Sprężarkowy obieg chłodniczy – rzeczywisty

2.7. Procesy zachodzące w obiegu rzeczywistym

2.8. Celowość stosowania obiegów dwustopniowych

2.9. Obieg 2-stopniowy suchy, z chłodzeniem międzystopniowym i dochładzaniem ciekłego czynnika

2.10. Obieg 2-stopniowy suchy ze sprężaniem i rozprężaniem czynnika

2.11. Porównanie charakterystycznych wielkości 1-stopniowego obiegu chłodniczego przy zastosowaniu czynników R22, R134a, R404A i R407C

2.12. Porównanie współczynników wydajności chłodniczej dla obiegów jedno i dwustopniowych 

2.13. Program obliczeniowy Solkane 7.0

Literatura. 

3. Zapotrzebowanie mocy chłodniczej

3.1. Komory chłodnicze

3.1.1. Bilans ciepła komory chłodniczej (bilans parownikowy

3.1.2. Metody obliczania poszczególnych składników bilansu energii komory chłodniczej

3.1.2.1. Zyski ciepła przez przegrody izolowane

3.1.2.2. Ciepło doprowadzone ze świeżym powietrzem

3.1.2.3. Ciepło doprowadzone przez składowany towar 

3.1.2.4. Ciepło wydzielone przez pracujących ludzi 

3.1.2.5. Ciepło wydzielone przez urządzenia

3.1.2.6. Ciepło dostarczane w czasie procesu odszraniania

3.1.2.7. Ciepło doprowadzone z innych źródeł

3.1.3. Wskaźniki do szacowania zapotrzebowania zimna 

3.1.4. Nomogramy do wyznaczania zapotrzebowania mocy chłodniczej dla małych komór chłodniczych

3.1.5. Bilans ciepła komory do przechowywania mrożonych owoców

3.2. Tunele zamrażalnicze

3.2.1. Bilans energii dla tunelu zamrażalniczego

3.2.2. Wymagane warunki zamrażania żywności

3.3. Meble chłodnicze 

3.3.1. Zasady bilnasowania

3.3.2. Składniki bilansu cieplnego . 96

3.3.3. Moc chłodnicza

3.3.4. Określenie dobowego bilansu zysków ciepła

3.3.4.1. Zyski ciepła przez przenikanie

3.3.4.2. Zyski ciepła przez otwartą część mebla

3.3.4.3. Zyski ciepła przez promieniowanie

3.3.4.4. Zyski ciepła od oświetlenia wewnętrznego

3.3.4.5. Zyski ciepła od pracujących wentylatorów i grzałek

3.3.4.6. Zyski ciepła na skutek odszraniania 

3.3.5. Bilans ciepła dla regału chłodniczego – przykład obliczeniowy 

3.3.6. Orientacyjne zapotrzebowanie mocy chłodniczej 

Literatura

4. Czynniki chłodnicze i płyny chłodzące. 105

4.1. Wprowadzenie 

4.1.1. Właściwości i podział czynników 

4.1.2. Efekt cieplarniany

4.1.3. Mechanizm zubożania warstwy ozonowej

4.2. Właściwości fizyczne i zastosowania wybranych czynników chłodniczych

4.2.1. Tablice i wykresy właściwości czynników chłodniczych

4.2.2. Przykładowe zastosowania czynników chłodniczyc

4.3. Porównanie wybranych właściwości czynników chłodniczych

4.4. Własności fizykochemiczne zamienników czynnika R22

4.5. Czynniki chłodzące i nośniki ciepła

4.5.1. Czynniki chłodzące stałe

4.5.2. Czynniki chłodzące ciekłe

4.5.2.1. Woda lodowa

4.5.2.2. Zasobniki lodu

4.5.2.3. Solanki, sole solankowe

4.5.2.4. Glikole

4.5.2.5. Własności glikoli etylenowego i propylenowego

4.5.2.6. Antifrogeny

4.5.3. Chłodziwa dwufazowe

4.5.3.1. Dwutlenek węgla

4.5.3.2. Lód zawiesinowy

4.5.4. Chłodziwa gazowe

4.6. Woda chłodnicza

4.6.1. Woda, jako nośnik ciepła

4.6.1.1. Ciepło właściwe wody 

4.6.1.2. Ciepło parowania wody 

4.6.1.3. Chłodnice wodno-powietrzne 

4.6.2. Chłodnicze systemy wodne 

4.6.2.1. Systemy przepływowe otwarte

4.6.2.2. System zamknięty, recyrkulacyjny 

4.6.2.3. Recyrkulacyjne systemy otwarte 

4.6.2.4. Charakterystyka wodnych systemów chłodzenia 

4.6.3. Jakość wody stosowanej do chłodzenia

4.6.3.1. Wymagania stawiane dla wody chłodniczej

4.6.4. Problemy korozyjne w wodnych instalacjach chłodniczych 

4.6.4.1. Korozja urządzeń wodno-chłodniczych

4.6.4.2. Życie biologiczne w wodnych układach chłodniczych

4.6.4.3. Wpływ zawiesin, substancji rozpuszczonych, mikroorganizmów i substancji biogennych na jakość wód chłodniczych

4.6.5. Osady chemiczne (kamień kotłowy) w systemach chłodniczych

4.6.5.1. Powstawanie osadów chemicznych w systemach chłodniczych 

4.6.5.2. Charakterystyka kamienia kotłowego w układach wodnych

4.6.5.3. Zabezpieczanie recyrkulacyjnych układów chłodniczych przed wytrącaniem osadów 

4.6.5.4. Wpływ kamienia na ilość pochłanianego ciepła

4.6.6. Zasady dobrej eksploatacji obiegów wody chłodniczej

Literatura

5. Przechowalnictwo chłodnicze mięsa

5.1. Wychładzanie poubojowe mięsa

5.1.1. Ciepło odprowadzane podczas wychładzania

5.1.2. Ubytki naturalne podczas wychładzania

5.1.3. Metody wychładzania

5.1.4. Związek pomiędzy szybkością wychładzania tusz, a jakością i stopniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego mięsa

5.2. Mrożenie mięsa 

5.2.1. Zasady ogólne procesu

5.2.2. Metody zamrażania

5.3. Przechowywanie mięsa mrożonego

5.3.1. Warunki przechowywania

5.3.2. Zmiany podczas przechowywania

5.4. Rozmrażanie mięsa

5.4.1. Metody rozmrażania

5.4.2. Urządzenia do rozmrażania

5.5. Chłodnicze utrwalanie mięsa i przetworów drobiowych

5.5.1. Podział i ogólna charakterystyka technologiczna głównych procesów chłodniczego utrwalania mięsa i przetworów drobiowych

5.5.2. Przemysłowe metody schładzania drobiu

5.5.3. Sposoby przechowywania schłodzonego mięsa i przetworów drobiowych

5.5.4. Wpływ temperatury i początkowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego na okres trwałości schłodzonych tuszek drobiowych

5.5.5. Chłodnicze przechowywanie mięsa i przetworów drobiowych pakowanych w modyfikowanej atmosferze (MAP)

5.5 Znaczenie opakowań w zachowaniu jakości mięsa i przetworów drobiowych podczas przechowywania 

5.5.7. Zamrażanie 

5.5.8. Wpływ temperatury przechowywania na jakość i okres trwałości mrożonego mięsa i przetworów drobiowych

5.5.9. Sposoby rozmrażania mięsa i przetworów drobiowych

Literatura

6. Przechowalnictwo owoców i warzyw

6.1. Zadania i rozwój przechowalnictwa 

6.2. Procesy życiowe i zmiany fizjologiczne podczas przechowywania owoców i warzyw

6.2.1. Oddychanie i wydzielanie ciepła

6.2.2. Rola etylenu w dojrzewaniu owoców 

6.2.3. Transpiracja owoców i warzyw i ubytki masy

6.2.4. Specyfika przechowywania ziemniaków

6.3. Podział obiektów do przechowywania owoców i warzyw

6.3.1. Problemy przy budowie obiektów przechowalniczych i chłodni 

6.3.1.1. Wielkość komór

6.3.1.2. Izolacja termiczna i parochronna w komorach 

6.3.1.3. Izolacje gazoszczelne w komorach z kontrolowaną atmosferą

6.3.1.4. Podłogi w komorach 

6.3.2. Zastosowanie urządzeń chłodniczych w chłodniach owoców

6.3.3. Urządzenia do regulacji składu atmosfery w komorach gazoszczelnych

6.3.3.1. Optymalne warunki przechowywania warzyw

6.3.3.2. Budowa i zasada działania płuczek do usuwania CO z komór KA

6.3.3.3. Urządzenia do regulacji zawartości tlenu w komorach gazoszczelnych

6.3.4. Warunki przechowywania owoców 

6.3.4.1. Temperatura 

6.3.4.2. Wilgotność powietrza

6.3.4.3. Skład gazowy powietrza

6.3.4.4. Cyrkulacja i wymiana powietrza w komorze  

6.3.4.5. Wpływ załadunku na warunki przechowywania

6.4. Nowoczesne technologie transportu, przechowywania i dojrzewania bananów

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.1.1. Wartość odżywcza bananów

6.4.1.2. Zbiory bananów

6.4.2. Nowoczesne technologie przechowywania i transportu bananów

6.4.2.1. Zasady postępowania z bananami po zbiorze

6.4.2.2. Pakowanie i przygotowanie do transportu

6.4.2.3. Transport chłodniczy bananów

6.4.2.4. Zastosowanie modyfikowanej i kontrolowanej atmosfery w transporcie chłodniczym 

6.4.2.5. Optymalne warunki przechowywania i transportu (przy schładzaniu) 

6.4.3. Fazy dojrzewania bananów

6.4.3.1. Podział okresu dojrzewania na fazy

6.4.3.2. Przyspieszenie procesu dojrzewania

6.4.3.3. Zmiana koloru bananów podczas procesu dojrzewania w kraju konsumenta 

6.4.4. Dojrzewalnie bananów 

6.4.4.1. Wprowadzenie

6.4.4.2. Dojrzewalnie bananów

6.4.4.3. Typy dojrzewalni bananów

6.4.4.4. Przykładowe rozwiązania ciśnieniowych komór dojrzewalniczych działających z termostatem cyfrowym (regulacja on/off)

6.4.4.5. Ciśnieniowe komory dojrzewalnicze z termostatem analogowym (regulacja 0 ÷ 100%)

6.4.4.6. Modułowa budowa dojrzewalni

6.4.4.7. Cieplny przetwornik analogowo-cyfrowy 

6.4.5. Cechy charakterystyczne nowoczesnej, wielokomorowej dojrzewalni bananów 

6.4.5.1. Typowe cechy charakteryzujące dojrzewalnie bananów

6.4.5.2. Właściwości technologiczne

6.4.5.3. Właściwości chłodnicze

6.4.5.4. Pomiar i regulacja parametrów atmosfery w dojrzewalni 

6.4.6. Przykładowe rozwiązanie dojrzewalni 

Literatura

7. Komory i drzwi chłodnicze

7.1. Klasyfikacja komór chłodniczych

7.2. Właściwości izolacji przegród komór chłodniczych

7.2.1. Izolacyjność cieplna

7.2.2. Paroszczelność ściany izolowanej

7.3. Ogólne wymagania stawiane materiałom izolacyjnym przegród komór chłodniczych

7.4. Konstrukcje komór składanych 

7.4.1. Konstrukcja i montaż komór

7.4.2. Płyty warstwowe metalplast ISOTHERM CH

7.4.2.1. Budowa płyt

7.4.2.2. Dane techniczne i właściwości fizykochemiczne

7.4.2.3. Zastosowania płyt 

7.4.2.4. Połączenia płyt

7.4.3. Panele izolacyjne firmy Roma Dämm-Systeme

7.4.3.1. Ścienne panelowe płyty izolacyjne do szybkiego montażu

7.4.3.2. Płyty izolacyjne dachowe do szybkiego montażu

7.4.3.3. Rozwiązania konstrukcyjne połączeń płyt panelowych

7.5. Drzwi chłodnicze i śluzy

7.5.1. Prawidłowy dobór drzwi do chłodni

7.5.2. Budowa drzwi chłodniczych

7.6. Specjalne wymagania stawiane komorom mroźniczym

7.6.1. Posadzki

7.6.2. Ogrzewanie posadzki 

7.6.3. Rozruch mroźni

7.6.4. Zawory powietrzne

7.7. Elementy wykończenia komór chłodniczych 

7.7.1. Panele wewnętrzne do komór

7.7.2. Narożnik wewnętrzny

7.7.3. Profil U dla płyt warstwowych

7.7.4. Cokół do chłodni

7.7.5 Odbojnica wzmocniona z PVC

7.8. Wymagania sanitarne

7.9. Badania odbiorcze komór chłodniczych oraz błędy konstrukcyjne i montażowe

7.9.1. Badania odbiorcze komór chłodniczych

7.9.2. Badania szczelności powietrznej i paroszczelności komór chłodniczych

7.9.3. Termowizja

7.9.4. Wady komór chłodniczych

7.9.5. Wady konstrukcyjne komór chłodniczych

7.9.6. Wady technologiczne komór chłodniczych

7.9.7. Wnioski

Literatura

8. Meble chłodnicze 

8.1. Wprowadzenie

8.2. Charakterystyka mebli 

8.2.1. Rodzaje mebli

8.2.2. Budowa i zastosowanie

8.3. Kryteria doboru mebli chłodniczych

8.4. Zakresy temperatury i obieg powietrza chłodzącego

8.5. Agregaty stosowane w meblach

8.6. Automatyka i sterowanie 

8.7. Wyposażenie dodatkowe

8.8. Wpływ pracy mebli chłodniczych na zyski ciepła w pomieszczeniu sklepowym 

8.9. Eksploatacja mebli – odszranianie i oszczędność energii

8.9.1. Odszranianie

8.9.2. Oszczędność energii

8.9.3. Wpływ typu mebli na koszty eksploatacyjne

8.10. Projektowanie i eksploatacja instalacji chłodniczych

8.10.1. Specyfikacja chłodnictwa w handlu i gastronomii

8.10.2. Czynniki wpływające na koszty instalacji

8.10.3. Komory chłodnicze

8.10.4. Instalacjachłodnicza

8.10.5. Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej

Literatura

9. Aspekty budowy, doboru, montażu i użytkowania agregatów do wytwarzania lodu łuskowego

9.1. Zastosowania lodu łuskowego

9.2. Zasada działania agregatów do wytwarzania lodu łuskowego

9.3. Rodzaje wytwornic lodu łuskowego firmy ZIEGRA

9.4. Budowa, montaż i eksploatacja przykładowej wytwornicy lodu UBE 10.000-2

Literatura

10. Wytwornice lodu blokowego

10.1. Wstęp 

10.2. Technologia produkcji lodu blokowego

10.3. Przechowywanie bloków lodu

10.4. Transport

10.5. Przemysłowe wytwornice lodu blokowego

10.5.1. Solankowe wytwornice lodu blokowego

10.5.2. Płytowa wytwornica lodu blokowego z bezpośrednim systemem chłodzenia

10.5.3. Blokowo-rurowe i blokowo-płytowe wytwornice lodu.

Literatura

11. Zastosowanie skroplonych gazów do utrwalania żywności

11.1. Wpływ szybkości procesu zamrażania na jakość żywności

11.2. Zastosowanie skroplonych gazów w przemyśle mięsnym

11.3. Zastosowanie skroplonych gazów w przemyśle owocowo-warzywnym

11.4. Zastosowanie skroplonych gazów w przemyśle piekarniczym

11.5. Aspekt ekonomiczny

Literatura.

Spis tablic.

Brak załączników
Brak prenumeraty