jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.



Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 114
Data wydania: 2017-07-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119430-7


Wersja papierowa: 54,00 PLN

Data wydania:

10-07-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.

Publikacja omawia zagrożenia chemiczne, mające wpływ na produkty spożywcze z perspektywy mikrobiologii. Są one wynikiem oddziaływania dodatków do żywności, zanieczyszczeń pochodzących od materiałów do pakowania, substancji chemicznych wykorzystywanych w systemach czyszczących oraz toksyn mikrobiologicznych. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach i dotyczą m.in.  histaminy w rybach i produktach rybnych, toksyn biologicznych i przyczyn ich występowania, czynników wpływających na powstawanie biofilmów i strategii kontrolnych oraz zagrożeń ze strony  Escherichia coli.

Książka jest adresowana do chemików, mikrobiologów, technologów żywności, przedstawicieli zawodów medycznych oraz weterynarzy.

Spis treści: 

1. Histamina w rybach i produktach rybnych

1.1. Wstęp

1.2. Chemizm procesu powstawania histaminy: znaczenie innych amin biogennych

1.3. Metody wykrywania histaminy

1.4. Nowe strategie przeciwdziałania powstawaniu histaminy w produktach rybnych

Bibliografia

2. Toksyny biologiczne z mikroglonów słodko- i słonowodnych

2.1. Mikroorganizmy wytwarzające toksyny 

2.1.1. Informacje ogólne na temat fitoplanktonu i gatunków toksycznych: rozmieszczenie przestrzenne i czasowe – czynniki środowiskowe 

2.1.2. Przegląd głównych gatunków toksycznych glonów 

2.1.2.1. Okrzemki – Pseudo-nitzschia spp

2.1.2.2. Bruzdnice

2.1.3. Szkodliwe zakwity glonów: występowanie i przyczyny 

2.2. Typologia toksyn, mechanizmy działania i syndromy

2.2.1. Typologia toksyn: struktura chemiczna

2.2.1.1. Saksytoksyny

2.2.1.2. Toksyny powodujące biegunkę

2.2.1.3. Brewetoksyny 

2.2.1.4. Kwas domoikowy

2.2.1.5. Ciguatoksyny 

2.2.1.6. Zatrucie kwasem azaspirowym (AZP)

2.2.1.7. Spirolidy i gymnodiminy (cykliczne iminy)

2.2.1.8. Palitoksyna

2.2.1.9. Aplyzjatoksyny 

2.2.1.10. Toksyny sinicowe

2.2.2. Mechanizm działania toksyn wytwarzanych przez glony

2.2.3. Objawy spowodowane działaniem toksyn wytwarzanych przez glony

2.3. Metody analizy toksyn 

2.3.1. Metody analityczne stosowane do oznaczania toksyn pochodzących od glonów

2.3.2. Metody automatyczne wykrywania gatunków HAB 

2.4. Perspektywy badawcze na przyszłość

Bibliografia 

3. Biofilmy 

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe

3.1.1.1. Alginian i N-acetyloglukozamina 

3.1.1.2. Succinoglikan

3.1.1.3. Celuloza 

3.2. Powstawanie biofilmu 

3.2.1. Adhezja wstępna

3.2.2. Adhezja trwała (nieodwracalna) 

3.2.3. Powstawanie mikrokolonii

3.2.4. Różnicowanie się osiadłej populacji bakterii i utworzenie dojrzałej formy biofilmu 

3.2.5. Migracja komórek i tworzenie nowych mikrokolonii 

3.3. Czynniki środowiskowe wpływające na powstawanie biofilmu

3.3.1. Wartość pH i temperatura

3.3.2. Ukształtowanie powierzchni

3.3.3. Hydrofobowość i hydrofilowość 

3.4. Żywność i przemysł spożywczy

3.5. Metody kontrolowania biofilmu 

3.5.1. Metody fizyczne

3.5.2. Metody chemiczne 

3.5.3. Metody biologiczne 

3.6. Biofilm a warunki szpitalne i odporność na antybiotyki 

3.6.1. Pomiary i obserwacja biofilmów 

Bibliografia 

4. Toksyny mikrobiologiczne w żywności: znaczenie Escherichia coli 

4.1. Wprowadzenie .

4.2. E.coli powodujące biegunki 

4.2.1. Enteropatogenny szczep E.coli (EPEC) 

4.2.2. Enterotoksyczny szczep E.coli (ETEC)

4.2.3. Enterokrwotoczny szczep E.coli (EHEC) 

4.2.4. Enteroagregacyjny szczep E.coli (EAEC)

4.2.5. Enteroinwazyjny szczep E.coli (EIEC) 

4.2.6. E.coli o rozsianym typie adhezji (DAEC) 

4.3. Metody wykrywania 

4.4. Normy prawne a E.coli

Bibliografia 

Brak załączników
Brak prenumeraty