Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży spożywczej - kwiecień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej - kwiecień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży spożywczej

- kwiecień 2019

 

PN-ISO 17129:2019-04 - wersja polska

Data publikacji: 01-04-2019

Mleko w proszku -- Oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) -- Metoda przesiewowa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę oznaczania izolatów białka soi i grochu w nisko ogrzewanym mleku w proszku, z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE).

Metoda nie jest odpowiednia do wykrywania obecności zhydrolizowanych białek roślinnych w mleku w proszku

 

PN-ISO 1738:2019-04 - wersja polska

Data publikacji: 01-04-2019

Masło -- Oznaczanie zawartosci soli

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania zawartości soli w maśle. Metoda ma zastosowanie do wszystkich rodzajów masła zawierającego więcej niż 0,1 % (ułamek masowy) soli.

 

PN-ISO 17997-1:2019-04 - wersja polska

Data publikacji: 17-04-2019

Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego -- Część 1: Metoda pośrednia (Metoda odniesienia)

Zakres

W niniejszej części ISO 17997│IDF 29 określono metodę odniesienia pośredniego oznaczania zawartości azotu kazeinowego w mleku krowim.

Metoda może być modyfikowana dla mleka pochodzącego od innych gatunków lub dla płynnych przetworów mlecznych.

UWAGA Zawartość azotu kazeinowego będzie się zmniejszać w trakcie przechowywania mleka w wyniku rozkładu kazeiny nawet w temperaturze 4 °C. Zawartość azotu kazeinowego mleka poddanego obróbce cieplnej będzie sztucznie zawyżona z powodu denaturacji białka serwatkowego.

 

PN-ISO 17997-2:2019-04 - wersja polska

Data publikacji: 17-04-2019

Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego -- Część 2: Metoda bezpośrednia

Zakres

W niniejszej części ISO 17997│IDF 29 określono metodę rutynową bezpośredniego oznaczania zawartości azotu kazeinowego w mleku krowim.

Metoda może być modyfikowana dla mleka pochodzącego od innych gatunków lub dla płynnych przetworów mlecznych.

UWAGA Zawartość azotu kazeinowego będzie się zmniejszać w trakcie przechowywania mleka w wyniku rozkładu kazeiny nawet w temperaturze 4 °C. Zawartość azotu kazeinowego mleka poddanego obróbce cieplnej będzie sztucznie zawyżona z powodu denaturacji białka serwatkowego.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Jedzenie.info.pl
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN.

Podobne artykuły